Skip to main content

Table 2 Coal sales volume of local mine in 2007 (10,000 t)

From: Natural resources, rent dependence, and public goods provision in China: evidence from Shanxi’s county-level governments

Region Sale Region Sale Region Sale Region Sale
Xiaoyi* 1879.23 Heshun* 467.82 Huozhou* 204.71 Pinglu 31.33
Liulin* 1588.65 Hequ 456.43 Yicheng 203.35 Fenyang 29.33
Baode* 1365.60 Puxian* 429.94 Jiaokou 202.29 Hunyuan 27.79
Gaoping* 1256.87 Jiexiu* 427.60 Lingchuan 155.36 Fushan 25.32
Yuxian* 1255.82 Hongtong 426.02 Tunliu* 142.22 Pianguan 19.50
Yangcheng 1216.92 Qinyuan* 425.56 Pingyao 140.60 Datongxian 16.29
Shanyin 1208.00 Xiyang* 413.03 Jiaocheng* 127.69 Loufan 13.31
Zezhou* 1063.06 Anze 381.06 Jixian 104.15 Shilou 11.21
Xiangyuan* 1001.57 Xingxian 372.25 Yuanping* 102.30 Xixian 9.08
Changzhi* 962.97 Fangshan 369.98 Taigu 100.80 Guangling 5.61
Xiangning* 910.66 Gujiao* 361.50 Jingle 89.38 Wutai* 2.15
Shouyang* 909.24 Linxian* 353.34 Hejin 82.13 Shenchi 1.99
Lingshi* 750.80 Zhangzi* 348.20 Huguan 80.12 Licheng 0.17
Zuoyun* 716.15 Pingding* 341.34 Lanxian 68.37 Yangqu 0.10
Ningwu* 560.82 Youyu 327.90 Fenxi 49.60 Xiangfen 0.02
Qinshui* 534.31 Zhongyang 311.72 Lucheng 46.02   
Wuxiang 494.87 Zuoquan 308.27 Wenshui 34.31   
Guxian 485.28 Huairen* 252.49 Daning 33.68   
  1. Note: (1) Regions marked with * are county-level areas in which some large mines owned by central- and provincial-level state-owned coal enterprises were located
  2. (2) Data sources: Shanxi Statistical Bureau, 2008; Chang et al. 2007; State Administration of Work Safety and Coal Mine Safety, 2014